Mi Zo Leh Vai/ Thon Thu

 

v2i21-M&V

Zialungkhawchhanhrangkhupa, hi a nu-in a pai laia a hrin dawn vel lai hian, a pa hi mi khua a a zin a, a hawng leh a a hawn leh lama chuan, an khua a ban zo ta lova, kawng a hian zi-nghal thing kawrawng a hian, a riak a; zin, zan a chuan, khua a han thim a, a ria-na thing kawrawng chu, (Hmawng huai chuan, “Nghal pui Lal lo-hawng rawh, khi ta khian nau piang thar tur an awm a i han en ang? A ti a. Zi-nghal huai chuan, “Ka kal thei love, ka dam lo a, kan mi-khual thleng vei-nen, lo han kal tawh”a ti a. Tin, Hmawng huai chu ama chauh chuan a han kal ta a, nakina chuan, Hmawng huai chu a lo hawng leh a, zi-nghal huai chuan a lo zawt a, “I han en chu mi engnge ni?”a lo ti a. Tin, ani hmawng huai chuan “Mipa a ni a hming pawh kan sa nghal a Zialungkhawchhanhrangkhupa kan ti”a ti a. Tin, chutia zan a, Hmawng huai leh zi-nghal huai-in shawm zia leh an thu shawi te chu a hre reng a. Tin, zinga chuan a haw ta a, zan a zing-nghal huai in a, kan thi lek lek ka ni, a ti chu, a chhuah veleh chuan, thing chu a tlu ta duai-duai mai a, tin, pa chu an in a han thleng a, a chhung te chu a han zawt a, “Nau a piang em?”a ti a. “Piang nge, mipa a piang,”an ti a, ani pa chuan, a hming pawh Zialungkhawchhanhrangkhupa a ni chu, a ti a, a lai pawh a sha-in a ni ang maw a pian?”a ti a. “Ni e”an ti a. “Dam chu a dam anga, a tha chu kan chhawr uk ang”an ti a, an hlau thawn ang ngei chuan a han lian a, Ram huaite chu, sazu a te kelchal a te an han chang a. Zialungkhawchhanhrangkhupa chu an in-chaih tir thin, tin, nakina chuan, a han lian a, titak nangial-in Ramhuai chuan an hruai bo ta a, Hawnglaia khua an an dah a, Hawnglaia chuan, “Chhawna ka nei ang e, ti-hlum rawh u,”a ti a, khawlai-a hian, fei hi a sawh phun thut a, chu mi fei chung a chuan, an vawr thin a vawi thum an vawr a fei kar a bawk chuan a tla leh thin a. Tin, Hawnglaia chuan “He naupang hi shiam-tu nei taka ni dawn hi, ka nei ang e,”a ti a, a nei ta a. Nupui a han lei sak a, a dai chhak thlang a, veng hrang nei-in a dah a. Tin, nakina chuan, Zialungkhawchhanhrangkhupa chuan, “Ka tette laia mi ti-hlum i tum,”ati-a, a tai ta a. Tin, ani Hawnglaia chuan, “Hetia pu te mi tai che i chak lovang,”a ti a. Nupui in tha sakang, nang chu thing … la lo-vin i awm thei dawn shi lova,”a ti a, an in tai-ta a, nakina chuan, Hawnglaia ina chuan, a zu kala an tap-chhaka a thua, Hawnglaia nupui chuan pang chhunga Buhhum hak turin a ruta, a bung-bu lai tak hi, Zialungkhawchhanhrangkhupa’n chemin a Nghawnga a sat chhum hmawka, a puan hnuia vanlunga mi hian , “I ke kha thil a luang”ati-a, a ni chuan, “Awm a ni, sawta ui mi sheh kha a thi a ni hi”a ti a, a kal ta a. Tin, “I pi thi zu ral rawh”an ti a, tha ve an duh avang-in, a zu rala, puan lu a khuma “ka pi, ka pi,”a tia a taha, tin, an-ni Hawnglaia te ho chuan, Chhiahhlawh dang emaw an tia, tha loh bawk-in a chhuak leh ta a, “I pi thlana um zu tuh rawh”an ti leh a, an lo veng huai maia, an hriat loh hlana a zu tuh leh a, tha loh bawk-in a awm leh a, tin, a rah zu lo leh rawh an ti leh a, um rah chu mi pui-in an lu kham theuh a, a sik kim vek-a,  a chang ber a lo leh a, an that thei lo leh bawk-a, “I pi thlai chiah-na selu zu la rawh”an ti  leh a, she-huang kawngka lai tak-an hian, “ Vut a hnu lan theih nan “ an tia, a ni Zialungkhawchhanhrangkhupa chu a zu kal leh a, she-huang chhunga chuan, hnungzawng-in a tawl-luta, shial chu a ha a han shata, a thi chu a ri-ta khupa, “I hi a lut-ta an tia, an zu ena” “Aw, a chhuak-ta,” an tia, an hma a tlan zela Raifan lui a lo liana, a kam a Rawmi leran hian a lawna, Hawnglaia ho te chuan “Tha sa zu ni tawh a” ti-in Kawlkhuang nen, Darmang nen, Rawmi bula chuan an … a, an lam ta dur dur maia. Tin, a ni Zialungkhawchhanhrangkhupa chuan “Ka thi dawn tak-ngial a lawm ti-in, Rawmi-lera chuan, hminga chhala, “Khawnge mi shiam tu te zawng zawng kha in-awm tak (zialungkhawchhanhrangkhupa) ka thi dawn e” a ti a, thlifim alo tleh hiauhiau-va, Lui ral leh lama Rawmi a lo kura chuta chuan a she lu chu a thil thla-a-a chhuk pui ta-a, an that lo hlen ta a ni. Tun thlengin a she lu tleng-thlak-na Rawmi chuan a let-ling-in, tang a nei ta reng mai an ti-a lawm.

 

Thangluaia Rashi Ralte Lunglei

Dobashi veng.

(6-Epril-1904)

He thu hi Mizo leh Vai Chanchin Lekhabu, Lekha VII, July 1904, phek 5-8 atanga lak chhawn a ni 


Mizoram a chanchinbu chhuak hmasa ber pawl, Mi Zo Leh Vai Chanchin Lekhabu ami thu kan han chhuah chhawng e. He chanchinbu hi khatih lai a Lushai Hills Superintendent in thlatin a tihchhuah, Sylhet a chhut thin ani. He thu hi a ngai ngai a chhuah chhawn ani.

 


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s